Phí đăng ký ô tô tại TPHCM tăng 20 triệu

Phí đăng ký ôtô ở TP.HCM tăng lên 20 triệu đồng

Ngày 6/10, HĐND TP HCM họp thất thường đã thông qua chủ trương tăng phí đăng ký ôtô, xe máy lên mức cao nhất được Bộ nguồn vốn quy định.

Theo đấy, phí đăng ký ôtô dưới 9 chỗ có mức nâng cao cao nhất, trong khoảng 11 triệu lên 20 triệu đồng mỗi lần cấp; các mẫu ôtô khác mức phí đăng ký tăng từ 150.000 đồng lên 500.000 đồng một xe.

Ôtô, xe máy kẹt cứng trên đường Điện Biên Phủ, thị xã Bình Thạnh. Ảnh: Quỳnh nai lưng.

ngoài ra, sơmi rơ-moóc đăng ký rời, rơ-moóc (xe container) tăng trong khoảng 150.000 lên 200.000 đồng; xe máy trị giá trong khoảng 15 triệu đồng trở xuống, mức phí đăng ký nâng cao trong khoảng 750.000 đồng lên một triệu đồng; xe máy trên 15 triệu tới 40 triệu đồng mức phí đăng ký nâng cao từ một,5 triệu lên hai triệu đồng; xe máy hơn 40 triệu đồng tăng từ 3 lên 4 triệu đồng.

Báo cáo HĐND TP HCM, Phó chủ toạ UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết, mức phí này tương đương mức TP Hà Nội đang thu. Thông tư 229 năm 2016 của Bộ tài chính quy định HĐND TP Hà Nội và TP HCM ban hành mức thu cụ thể phù hợp sở hữu tình hình thực tế địa phương.

Mức phí mới sẽ được áp dụng từ ngày 17/10, Công an TP HCM sẽ là đơn vị thu lệ phí và 100% số tiền thu được sẽ nộp vào ngân sách.

TP HCM hiện sở hữu hơn 825.000 ôtô và hơn 8,1 triệu xe máy, trong 6 tháng đầu năm tỷ lệ ôtô đăng ký mới tăng 15% so sở hữu cộng kỳ, còn xe máy là 6%.

Theo Hữu Công – vnexpress.net